Menu Close

Sociale en economische voordelen

Ik kwam een stuk tegen van de EU die ingaat op het economische en sociale aspect van breedband. Het document onderkent een 3-tal situaties.

  1. De markt ziet volop kansen en investeert in breedband. Dit gebeurt in steden en grote kernen. Hier komen ook de voordelen tot uiting op het gebeid van leefbaarheid en economie.
  2. De  markt wordt geholpen met subsidie door de overheid omdat het logisch is dat de voordelen er wel zijn alleen die voordelen komen bij andere organisaties dan de markt terecht, zorg, onderwijs, overheid, toerisme en de agrarische sector. Vaak wordt gezien dat alleen met behulp van subsidie  het netwerk kan worden gerealiseerd.
  3. Daar waar de voordelen in geld uitgedrukt ook op de lange termijn niet aanwezig zijn is het lastig argumenten te vinden. De argumenten moet dan gezocht worden in de  veel zachtere elementen als leefbaarheid, sociale cohesie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen

De laatste 2 situaties kunnen worden samengevat is een soort van sociaal economisch return of investment. Het vraagt om een vorm van nutsvoorziening.