Menu Close

Breedband dossier

Breedband een spel van markt, macht, money en mensen.

Er is wat aan de hand met breedband op het platteland. Inmiddels heb ik tientallen keren een presentatie mogen geven met die titel. Langzamerhand komt het in een eindspel. Het grote geld ruikt dat er op de lange duur nog  veel geld valt te verdienen. Ik maak me al jaren druk om dit ten goed te laten komen aan bewoners. Tenminste als de bewoners met veel inspanning zelf de vraagbundeling doen.

Ik kwam een stuk tegen van de EU die ingaat op het economische en sociale aspect van breedband. Het document onderkent een 3-tal situaties.

  • De markt ziet volop kansen en investeert in breedband. Dit gebeurt in steden en grote kernen. Hier komen ook de voordelen tot uiting op het gebeid van leefbaarheid en economie.
  • De markt wordt geholpen met subsidie door de overheid omdat het logisch is dat de voordelen er wel zijn alleen die voordelen komen bij andere organisaties dan de markt terecht, zorg, onderwijs, overheid, toerisme en de agrarische sector. Vaak wordt gezien dat alleen met behulp van subsidie  het netwerk kan worden gerealiseerd.
  • Daar waar de voordelen in geld uitgedrukt ook op de lange termijn niet aanwezig zijn is het lastig argumenten te vinden. De argumenten moet dan gezocht worden in de veel zachtere elementen als leefbaarheid, sociale cohesie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen

De laatste 2 situaties kunnen worden samengevat in een soort van sociaal economisch return of investment. Het vraagt om een vorm van nutsvoorziening.

De overheid kan op een aantal manieren participeren:

Als aandeelhouder. Een gemeente / regio heeft aandelen in een breedband initiatief of in sommige gevallen eigenaar.

Als inkoop organisatie. Een gemeente / regio investeert indirect in een breedband netwerk en draagt de verantwoordelijkheid over aan een private partij. Het is een open operator neutraal netwerk waar concurrerende service providers de diensten leveren.

Als ondersteuner van burger initiatieven.  De ondersteuning van een “bottom-up” benadering. In veel gevallen erg succesvol in een hoge graad van deelname. De overheid levert kennis ondersteuning en daar waar nodig financiering.

Als een subsidie verlener aan een marktpartij. (ook bekend onder de naam Gap funding). De overheid beperkt zich tot financier en vult zo het gat tussen wat commercieel nodig is en wat als acceptabel geacht is voor wat betreft dekking. Vaak vallen er adressen buiten de boot.

In heel veel van de gevallen wordt alleen de waarde in geld uitgedrukt en wordt er voorbij gegaan aan de zogenaamde Social Return on Investment. Het extra financieel voordeel van een investering zoals leefbaarheid, sociale cohesie, of nog verder van geld: trots en zelfbewustzijn. Het alleen in geld uitdrukken van de voordelen gaat voorbij aan afgeleide winsten, basisbehoeften, geluk, (on)gelijkheid veel ander factoren.

Studies wijzen uit dat Breedband leidt tot en hogere economische groei. Zoals al eerder genoemd is dit alleen gebaseerd op geld.

Alle bijkomende factoren zijn hierin niet mee genomen. Voordelen zoals

E-health Monitoring van Patiënten, beter voorlichten en training aan patiënten,

E-educatie het minder hoeven reizen van cursisten, onderzoek en volgen van lessen kan op afstand.

E-government het verstrekken van informatie, transacties tussen overheid en burgers, uitwisseling van specificaties, data en beelden met bedrijven.

Thuisdiensten zoals beveiliging, monitoring van energie, domotica

Smart grid is een manier om het gebruik van het energienet beter te balanceren. Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en pieken uit het net halen.

Het verbeteren van Transport: door het beter plannen van privé en zakelijke reizen waardoor files en stagnatie in het openbaar vervoer kan worden voorkomen.

Telewerken heeft tot gevolg dat reistijd wordt verkort, minder stress en reiskosten

Door Cloud computing kunnen consumenten documenten raadplegen op ieder apparaat met internet toegang.